TIL FORÆLDRE

Velkommen!

Har du et barn i gymnasiet, der har det skidt hver gang eksamen står for døren? Kan du se, at dit barn ændrer adfærd og har nogle psykiske og fysiske symptomer, der gør det svært at præstere optimalt? Har du prøvet at stå der på sidelinjen og været vidne til, at dit barn får ”black out” og ikke kan huske pensum på dagen – og derfor ikke opnår et resultat, der står mål med hverken indsats og faktisk, faglig kunnen?

Har du allerede prøvet efter bedste evne at hjælpe dit barn igennem læseferie og eksaminer ved at holde fanen højt og komme med positive pep-talks? Hvor godt gik det?

Siden du er havnet her på siden, har du sikkert en fornemmelse af, at de tiltag, du har forsøgt at sætte i søen, ikke rigtigt har battet noget – og ikke har forandret noget for dit barns eksamensangst…

 

Der er håb forude!

Der er noget at gøre. Dit barn kan lære at håndtere sine tanker omkring eksamen – og dermed skabe en anden, mere rolig tilstand, der skaber den bedste forudsætning for at låse op for det faglige potentiale. Ret væsentligt, når eksamen venter forude.

 

Tæm tankerne – spark røv til eksamen!

Eksamenspower har designet et online kursus, der består af en række videoer, introduktion til og demonstration af øvelser. Efter introen giver vi gode tips, råd og hints om, hvordan dít barn kan tilrettelægge sin læseferie. Vi kommer også med anbefalinger om kost, motion og søvn til at opretholde en god balance, så der er overskud til at læse og performe. Derefter åbner vi selve værktøjskassen, som består af helt konkrete værktøjer til at håndtere bekymringer, overtænkning, stress og angst relateret til dét at skulle til eksamen. Det hele samles til sidst i et resumé, på skrift.

 

Hvem er Eksamenspower?

Stine Abell og Henriette Høeg driver tilsammen Eksamenspower, med en fælles vision om at hjælpe gymnasielever med eksamensangst til at komme bedre igennem læseferie og eksamen.

Begge har en bred, faglig ballast og er uddannet og certificeret inden for NLP, Enneagrammet, Positiv Psykologi og Metakognitiv stresscoaching.

Den viden og de værktøjer, begge har erhvervet sig igennem mange år, er omsat til et målrettet online kursus, skræddersyet til gymnasieelever, der bekymrer sig, overtænker og oplever præstations- og eksamensangst.

HENRIETTE HØEG

Henriette brænder for at gøre en forskel for alle, der oplever mistrivsel, pres, stress eller stressrelateret angst, privat eller arbejdsmæssigt.

Hun tilbyder skræddersyede samtaleforløb til børn, unge og voksne, med afsæt i NLP, Positiv psykologi og Metakognitiv psykologi.

Henriette elsker at hjælpe den enkelte til at se sit potentiale, styrke sit selvværd og få trivslen til at blomstre.

STINE ABELL

Stine hjælper mennesker og virksomheder med at slippe pres, stress og dårlig performance, så de kan opnå mere meningsfuld vækst!

Hun coacher, vejleder og hjælper mennesker til at blive mere klar på deres styrker, og hvordan de kan bruge dem på nye måder.

Stine har en stor passion for positiv psykologi og styrkebaseret coaching, og hjælper den enkelte til at tage personligt lederskab i hverdagen.

Hvad kan dit barn få ud af kurset?

Vi udsteder ingen garantier om, at dit barn kan opnå et særligt resultat eller karakter, ved at følge kurset.

Følger dit barn kurset – ser videoer – lytter til lydfiler – læser tekster og træner de værktøjer og øvelser, vi giver, så er der stor sandsynlighed for, at dit barn kan omsætte det i praksis, og vil opleve at have det langt bedre med at gå til eksamen.

Det er altså et krav, at dit barn afsætter tid til selv kurset og løbende omsætter ny viden og værktøjer i praksis.

 

Stort udbytte – lille investering

For kun kr. 987,- kan du erhverve kurset til dit barn. Prisen er mindre end det en enkelt face-to-face samtale koster hos en psykolog eller coach. Prisen dækker adgang til kurset og alle materialer så ofte, dit barn ønsker det.

 

Fordelene ved at “Tæm tankerne – spark røv til eksamen” er online: 

– Dit barn sparer tid på transport
– Dit barn kan se kurset i sit eget tempo
– Dit barn kan deltage i trygge omgivelse
– Dit barn kan se kurset på et tidspunkt, der passer ind i hverdagen/læseferie
– Dit barn kan se kurset flere gange